Gear

The Methodology of wall research

heritage protection

Thursday, 27 February 2020, 9.00

Conference organized by Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete

Program:

Lővei Pál: A falkutatási módszer vázlatos története Magyarországon ∙ Overview of wall research methodology in Hungary

Rácz Miklós: Helyszíni épületkutatás, falkutatás – kitekintés Európára ∙ On-site building surveys, wall surveys in Europe

Fülöp András: Jogszabályok, falak, kutatók. A falkutatás jogi hátterének két évtizede ∙ Legislation, walls, researchers. Two decades of legal background in the field of wall research

Velladics Márta: Forráskutatás és épületkutatás ∙ Source and Building Research

Bozóki Lajos – Haris Andrea: Struktúra és matéria. Az építéstörténet „olvasása” ∙ Structure and matter. “Reading” Architectural History

Koppány András: A régészeti ásatás és a falkutatás kapcsolata ∙ the relationship between archeological excavation and wall research

Feld István: A falkutatás eredményeinek dokumentálása ∙ Documentatimg the results of wall research

Lászay Judit: A falkutatás eredményei és a kivitelezés közbeni megfigyelések ∙   Results of wall research and observations during construction

Mentényi Klára: A falkutatások eredményei és a városléptékű építéstörténet kialakulása Kőszegen ∙ The results of wall research and the development of city-scale construction in Kőszeg